בחלק זה תוכל/י להתנסות בדוגמאות למבחנים אשר עשויים להופיע
במסגרת יום האבחון.
עליך ללחוץ על התשובה הנכונה לדעתך ותקבל משוב אם ענית נכון ומה התשובה הנכונה.
המבחנים מחולקים ל- 4 דוגמאות :
התחל כאן

במבחן הבא יוצגו בפניך סדרות של צורות גיאומטריות שונות. הצורות מסודרות משמאל לימין ומשתנות לפי עיקרון שעליך לגלות. לאחר שהבנת את העיקרון של אופן השתנות הצורות תוכל/י להשלים את הצורה החסרה בסוף כל סדרה על ידי בחירת האות הניצבת ליד הצורה המתאימה ביותר מבין אפשרויות התשובה שיינתנו בתחתית כל מסך.


במבחן האימון שלפניך 4 מסכי שאלות. לאחר שתיתנ/י את תשובתך, תקבל/י מן המחשב משוב והסבר על הבחירה הנכונה.


בהצלחה!

סדרות גיאומטריות

התשובה המתאימה ביותר היא:
א ב ג ד
בחרת נכון !
התשובה הנכונה היא "ד" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו עושה המעוין שבציור סיבוב בן 45 מעלות בכל צעד.
בחירתך אינה נכונה !
התשובה הנכונה היא "ד" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו עושה המעוין שבציור סיבוב בן 45 מעלות בכל צעד.
סדרות גיאומטריות

התשובה המתאימה ביותר היא:

א ב ג ד

בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "א" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו המשולש התחתון מסתובב בכל צעד 90 מעלות לשמאל בעוד שהמשולש העליון מסתובב 90 מעלות לימין.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "א" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו המשולש התחתון מסתובב בכל צעד 90 מעלות לשמאל בעוד שהמשולש העליון מסתובב 90 מעלות לימין.

סדרות גיאומטריות

התשובה המתאימה ביותר היא:
א ב ג ד
בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "ד" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו החץ משמאל יורד בהדרגה למטה, לכן ייצא מהמסגרת בצעד הבא, בעוד שהחץ האמצעי נע ימינה, ויצא מהמסגרת בצעד השלישי.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "ד" היות והיא מבטאת את העיקרון לפיו החץ משמאל יורד בהדרגה למטה,  לכן ייצא מהמסגרת בצעד הבא, בעוד שהחץ האמצעי נע ימינה, ויצא מהמסגרת בצעד השלישי.

סדרות גיאומטריות

התשובה המתאימה ביותר היא:

א ב ג ד

בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "ב" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו הכוכב נע על צירו באטיות לכוון ימין. בשלב הבא סביר שיהיה נטוי כשצדו אלינו לכן תיראה רק דופן צדו.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "ב" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו הכוכב נע על צירו באטיות לכוון ימין. בשלב הבא סביר שיהיה נטוי כשצדו אלינו, לכן תיראה רק דופן צדו.

במבחן הבא יוצגו בפניך סדרות של ספרות. הספרות מוצגות משמאל לימין. בסדר הספרות ובערכיהן שולטת חוקיות מסוימת.
עליך לגלות חוקיות זו וליישמה כדי לאתר את הספרות החסרות בכל סדרה.

במבחן האימון שלפניך 4 מסכי שאלות. לאחר שתיתנ/י את תשובתך, תקבל/י מן המחשב משוב והסבר על הבחירה הנכונה.

בהצלחה!

סדרות ספרתיות


1 3 5 7 _ 11 _בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "ב" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו הערכים של הספרות המוצגות גדלים ב-2 בכל צעד.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "ב" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו הערכים של הספרות המוצגות גדלים ב-2 בכל צעד.

סדרות ספרתיות


12 6 3 1.5 _בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "א" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו ערך הספרות הולך וקטן לחצי בכל צעד.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "א" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו ערך הספרות הולך וקטן לחצי בכל צעד.

סדרות ספרתיות


1 4 1 8 _ 16 1 _בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "ג" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו שתי סדרות "שזורות": האחת היא של הספרה "1" החוזרת על עצמה כל שני מקומות ללא שינוי, והשנייה היא של ספרות המכפילות עצמן פי 2 בכל צעד.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "ג" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו שתי סדרות "שזורות": האחת היא של הספרה "1" החוזרת על עצמה כל שני מקומות ללא שינוי, והשנייה היא של ספרות המכפילות עצמן פי 2 בכל צעד.

סדרות ספרתיות


81 2 9 4 _ 16 1.73 _בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "א" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו שתי סדרות "שזורות": באחת כל צעד הוא שורש ריבועי של הצעד הקודם, ואילו בשנייה כל צעד הוא בדיוק ההופכי – העלאה בריבוע של הערך הקודם.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "א" היות והיא מבטאת את העיקרון שלפיו שתי סדרות "שזורות": באחת כל צעד הוא שורש ריבועי של הצעד הקודם, ואילו בשנייה כל צעד הוא בדיוק ההופכי – העלאה בריבוע של הערך הקודם.

במבחן הבא יוצגו בפניך שאלות חשבון. בכל שאלה יוצגו נתונים המאפשרים לך לחשב או להסיק לוגית מה היא התשובה הנכונה. נא בחר/י את התשובה הנכונה בעיניך מתוך מגוון התשובות שיוצג בפניך בתחתית המסך.


במבחן האימון שלפניך 3 מסכי שאלות. לאחר שתיתנ/י את תשובתך, תקבל/י מן המחשב משוב והסבר על הבחירה הנכונה.


בהצלחה!

שאלות חשבוניות


אל כיור בנפח 16 ליטר זורמים מים מברז בקצב של 1 ליטר בדקה. הפתח שבכיור מנקז מים בקצב של 1/3 ליטר לדקה. בתוך כמה זמן יתמלא הכיור לגמרי?
בחרת נכון !

"התשובה הנכונה היא "א :
הברז ממלא את הכיור בקצב של 1 ליטר בדקה, והניקוז מרוקן אותו בקצב של 1/3 ליטר בדקה,  כלומר קצב המילוי בפועל הוא 2/3 ליטר בדקה. כעת נחשב כמה פעמים נכנס 2/3 ב- 16. התשובה היא 24.

בחירתך אינה נכונה !

"התשובה הנכונה היא "א :
הברז ממלא את הכיור בקצב של 1 ליטר בדקה, והניקוז מרוקן אותו בקצב של 1/3 ליטר בדקה, כלומר קצב המילוי בפועל הוא 2/3 ליטר בדקה. כעת נחשב כמה פעמים נכנס 2/3 ב- 16. התשובה היא 24.

שאלות חשבוניות


מכונית נוסעת מתל אביב לחיפה. את 60 הק"מ הראשונים של הדרך היא עושה במהירות 100 קמ"ש ואת 40 הנותרים במהירות של 80 קמ"ש. כמה זמן לקח לה להשלים את הנסיעה?
בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "ב" :
השאלה מחלקת את הדרך ל- 2 מקטעים שיש לחבר: 60 ק"מ ב- 100 קמ"ש = 0.6 שעה (36 דקות) ועוד 40 ק"מ במהירות 80 קמ"ש (חצי שעה = 30 דקות) בסה"כ = 66 דקות או שעה ו-6 דקות.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "ב" :
השאלה מחלקת את הדרך ל- 2 מקטעים שיש לחבר: 60 ק"מ ב- 100 קמ"ש = 0.6 שעה (36 דקות) ועוד 40 ק"מ במהירות 80 קמ"ש (חצי שעה = 30 דקות) בסה"כ = 66 דקות או שעה ו-6 דקות.

שאלות חשבוניות


נהג מכונית ספורט יצא מנקודת היעד שלו ונסע ישר במהירות 100 קמ"ש במשך 6 דקות, לאחר מכן פנה בחדות ימינה ונסע במהירות 140 קמ"ש במשך 3 דקות. באיזה מרחק הוא נמצא כעת מנקודת המוצא שלו?
בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "ג" :
כדי לענות לשאלה זו עלינו להכיר את משפט פיתגורס: סכום ריבועי צלעות המשולש שווה לריבוע היתר. אם כך,
100 קמ"ש כפול 6 דקות (0.10 דקות) = 10
140 קמ"ש כפול 3 דקות (0.05 שעה) = 7
10 בריבוע (100)+ 7 בריבוע (49) = 149
כעת נוציא שורש מרובע = 12.20.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "ג" :
כדי לענות לשאלה זו עלינו להכיר את משפט פיתגורס: סכום ריבועי צלעות המשולש שווה לריבוע היתר. אם כך,
100 קמ"ש כפול 6 ד' (0.10 שעה) = 10
140 קמ"ש כפול 3 ד' (0.05 שעה) = 7
10 בריבוע (100)+ 7 בריבוע (49) = 149
כעת נוציא שורש מרובע = 12.20.

במבחן הבא יוצגו בפניך צמדי מילים. בין כל צמד מתקיימת מערכת יחסים לוגית המסבירה מדוע הן מופיעות יחדיו. עליך למצוא עוד צמד מילים בין הצמדים שיוצגו בתחתית כל מסך המקיים אותו סוג קשר לוגי.


במבחן האימון שלפניך 4 מסכי שאלות. לאחר שתיתנ/י את תשובתך, תקבל/י מן המחשב משוב והסבר על הבחירה הנכונה.


בהצלחה!

צמדי מילים


אופניים - אופנוע
בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "א" :

בין הצמד בראש המסך מתקיים הקשר הבא: שניהם משתייכים לאותו סוג של כלי תחבורה, אך לראשון אין מנוע ולשני יש.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "א" :

בין הצמד בראש המסך מתקיים הקשר הבא: שניהם משתייכים לאותו סוג של כלי תחבורה, אך לראשון אין מנוע ולשני יש.

צמדי מילים


בית משפט – עורך דין
בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "ג" :

בבית משפט ניתן למצוא עורך דין. לפי אותו עיקרון בספרייה ניתן למצוא ספרים.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "ג" :

בבית משפט ניתן למצוא עורך דין. לפי אותו עיקרון בספרייה ניתן למצוא ספרים.

צמדי מילים


מהיר - אטי
בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "א" :

העיקרון שמציג הצמד בראש העמוד הוא של הפכים.
אצילי הוא ההפך משפל.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "א" :

העיקרון שמציג הצמד בראש העמוד הוא של הפכים.
אצילי הוא ההפך משפל.

צמדי מילים


הליכה - ריצה
בחרת נכון !

התשובה הנכונה היא "ד" :

העיקרון שמציג הצמד בראש העמוד הוא של אותה מגמה ההולכת ומקצינה: ריצה היא יותר מהליכה.
רוגז הוא ההקצנה של אי שביעות רצון.

בחירתך אינה נכונה !

התשובה הנכונה היא "ד" :

העיקרון שמציג הצמד בראש העמוד הוא של אותה מגמה ההולכת ומקצינה: ריצה היא יותר מהליכה.
רוגז הוא ההקצנה של אי שביעות רצון.

© Adam Milo. All rights reserved 2008